Rådgivning i Anti-stalking og chikane er for dig, hvis du…

Er udsat for stalking og chikane, fysisk eller digitalt.

Du i stalkingforløbet har mistet kontrollen over din hverdag og ønsker evnen til at tage kontrollen tilbage i dit liv.

Du søger vejledning og viden til at håndtere og overvinde din situation.

Counter-stalking

Reclaim control of your life.

What is stalking?

Ved stalking er der helt grundlæggende tale om en udøver (stalkeren) og en udsat (stalket). Stalking kan komme til udtryk forskelligt. Det kan være svært at skelne mellem romantisk interesse og påtrængende adfærd. Stalking kategoriseres som uønsket adfærd og sker igennem systematiseret kontaktforsøg, der er vedvarende, grænseoverskridende og intimiderende for den der udsættes for stalkingen.

The emotional aspect of why stalking behavior appears can be a cause of a previous breakup in a relationship, where the perpetrator can be angry, feel unjustifiably treated or still be in love. Before it can be defined as stalking, the communication needs to be unilateral whereas the victim must be consistent to not answer to the perpetrators attempt to contact them.

Det følelsesmæssige perspektiv på, hvorfor stalking adfærd opstår, kan være forårsaget af et tidligere brudt parforhold, hvor udøveren af stalking kan være vred, føle sig uretfærdigt behandlet eller stadig være forelsket. For at det kan betegnes som stalking, kræver det, at kommunikationen er ensidig, hvor den person, der bliver stalket, ikke svarer på udøverens forsøg på at kontakte dem.

Stalking har siden d. 1. marts 2012 været defineret i Tilholdsloven omhandlende lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. D. 1. januar 2022 fik straffeloven en ændring der kriminaliserer stalking og stalking blev dermed sidestillet med fysisk og psykisk vold.

Straffeloven »§ 242. Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år.«

Udøveren af stalking kan dermed straffes jf. straffeloven, selvom vedkommende ikke har fået pålagt et tilhold der forbyder dem kontakt med den udsatte. For at udøver af stalkingen kan straffes, skal der være opfyldt tre betingelser i adfærden og der dannes en samlet vurdering af omstændighederne og hændelserne i sagen afgørelse.

Betingelserne:

 • Adfærden skal være chikanerende i form af forfølgelse eller kontaktforsøg
 • Adfærden skal være krænkende for den udsattes fred ved at være utrygsskabende, ubehagelig eller forstyrrende
 • Adfærden skal være systematisk og vedvarende, som er chikanerende handlinger over korte og længere perioder.

Bright Bird – din rådgivning

Vi tilbyder professionel anti-stalking rådgivning fra sagsbehandlere med specialiseret viden inden for komplekse og vanskelige og scenarier.

Du kan være sikker på en grundig og ærlig håndtering af din sag, inklusive værdifuld information og selvsikkerhed. Vores sagsbehandlere har professionel erfaring fra politiet, forsvaret og efterretningstjenesterne, og de bruger deres ekspertise til at tage sig af alle aspekter af din sag og sikre, at du får styrken og kontrollen tilbage.

Vi vil forstå din situation og processen, der førte dig til denne situation, og derefter undersøge din aktuelle sag grundigt for at finde den bedste måde at håndtere den på.

Din sagsbehandler vil skabe et stærkt samarbejde med dig og udvikle handlingsstrategier og sikkerhedsforanstaltninger, der er specifikke for dine behov. Vi vil hjælpe dig med at indsamle beviser og dokumentation og give dig juridisk rådgivning og vejledning samt støtter dig i din kontakt med myndighederne.

Som den eneste private virksomhed i Danmark, der har en omfattende tilgang til stalking-sager, vil din sagsbehandler finde de bedste beskyttelsesmuligheder og styrke din selvhjælp.

Your situation

Two plans, different needs.

Core Rådgivning™

Vores Core Rådgivning giver dig de nødvendige fundamentale værktøjer til at håndtere din sag. Vi udvikler strategier og implementerer sikkerhedsforanstaltninger, der er specifikt tilpasset dine behov, så du kan føle dig tryg og støttet i hele processen.

Advanceret Rådgivning™

Vores Avanceret Rådgivning tilbyder en ekstraordinær og specialiseret rådgivning. Vi tilbyder en omfattende tilgang, der inkluderer både grundlæggende og avancerede værktøjer, der er designet til at imødekomme dine behov og hjælpe dig med at håndtere din situation. Vores specialiserede rådgivning omfatter strategier og sikkerhedsforanstaltninger, der er skræddersyet til dine behov, så du kan få den hjælp, du har brug for til at navigere gennem en kompleks situation.

Vores Core Rådgivning giver dig de nødvendige fundamentale værktøjer til at håndtere din sag. Vi udvikler strategier og implementerer sikkerhedsforanstaltninger, der er specifikt tilpasset dine behov, så du kan føle dig tryg og støttet i hele processen.

Vores Avanceret Rådgivning tilbyder en ekstraordinær og specialiseret rådgivning. Vi tilbyder en omfattende tilgang, der inkluderer både grundlæggende og avancerede værktøjer, der er designet til at imødekomme dine behov og hjælpe dig med at håndtere din situation. Vores specialiserede rådgivning omfatter strategier og sikkerhedsforanstaltninger, der er skræddersyet til dine behov, så du kan få den hjælp, du har brug for til at navigere gennem en kompleks situation.

 • 2-timers interview af din situation
 • Rådgivning og redskaber for bevis-, og dokumentationsindsamling
 • Sagsbehandling og efterforskning, inkluderende:
  • Risikoanalyse af hele situationen
  • Adfærdsprofilering af stalkingudøveren
 • Sags rådgivning og værktøjer for selvhjælp
 • 2-timers interview af din situation
 • Rådgivning og redskaber for bevis-, og dokumentationsindsamling
 • Risikovurdering og screening af hændelsesforløbet
 • Sagsbehandling og efterforskning, inkluderende:
  • Risikoanalyse af hele situationen
  • Adfærdsprofilering af stalkingudøver
  • Scenarieanalyse for interventionsmetoder og forudsete hændelser ved interventionsmetoderne
 • Sags rådgivning og værktøjer for selvhjælp både fysisk og digitalt
 • 3 gange 1 times opfølgningssessioner
 • Komplet rapport med vores vurdering og interventionsmetoder

Kontakt os på contact@brightbird.com, eller udfyld nedenstående formular.

Book et møde:

Ring til os på +45 7060 4555

eller brug denne formular.

  Unwanted attention

  Hjælp til selvhjælp for dig og dine pårørende

  Som udsat for stalking ønsker vi at hjælpe dig med at styrke din sag, så den står stærk i en eventuel retssag.

  En af de vigtigste redskaber i denne forbindelse er dokumentation og bevisførelse. Dette kan omfatte videooptagelser, billeder, skærmbilleder af e-mails, beskeder eller andre former for kontaktforsøg. Det er vigtigt, at tidspunktet for hændelsen er angivet med en præcis dato og tidspunkt, og ikke blot som “i dag kl. 12:00” eller “i går/forgårs”.

  Med din dokumentation og bevisindsamling, anvender din sagsbehandler dine oplevelser for at vurdere hvordan din situation kan nedskaleres og forebygge evt. eskalering med hensigten om at stoppe stalkingen. Derudover kan dine informationer hjælpe politiet til at etablere et tilhold.

  Når du har samlet dokumentation og beviser, vil din sagsbehandler bruge dem til at evaluere din situation og finde måder at reducere risikoen for yderligere stalking eller eskalering. Desuden kan oplysningerne og dokumentationen hjælpe politiet med at udstede et tilhold.

  Bright Bird anbefaler, at du inddrager og informerer dine nærmeste, og giver dem indsigt i, hvordan de bedst kan støtte dig. Det er vigtigt at dele dine oplevelser og ikke føle skyld, skam eller isolere dig selv. Du som udsat for stalking kan ikke bebrejdes for situationen, du står i, og derfor er det vigtigt at åbne op og fortælle dine nærmeste om dine følelser og situation.

  Det kan være nødvendigt at tage aktive skridt for at beskytte dig selv, såsom at skifte telefonnummer, e-mailadresse, gøre dine sociale medier private, flytte til en ny adresse eller ændre dine daglige rutiner, fx ruten til dit arbejde eller når du henter børn eller handler ind.

  Baggrund for stalking i Danmark

  Ifølge Justitsministeriets befolkningsundersøgelse 2017-2018 er omfanget og karakteren af stalking, at knap hver tiende dansker udsættes for stalking en eller flere gange i løbet af deres liv. I årene 2017-2018 blev imellem 100.000 og 132.000 personer udsat for stalking i alderen 18-74 år. Ud fra undersøgelsen ses det at kvinder, yngre og enlige er mere udsat for stalking end mænd, ældre eller personer i parforhold.

  Stalking er en kompleks og varieret form for adfærd, der kan omfatte alt fra enkelte opkald eller beskeder til vedvarende og farlige situationer med forfølgelse eller fysisk vold.

  Bright Bird hjælper dig med at finde en helhedsorienteret tilgang til din situation, der inkluderer både din mentale og følelsesmæssige velvære samt dine praktiske behov. På den måde kan du opnå den frihed og uafhængighed, du har brug for til at flyve igen.

  Lets build a service custom-tailored to your needs.

  Rasmus is an honors graduate from the Danish Military Academy and brings more than 20 years of experience to the table. He has worked as an operational specialist for the Danish MoD in addition to his deployment to the ex-Yugoslavia & Afghanistan, where he operated in both specialist and management roles, earning him multiple commendations.

  Rasmus Aagaard Ulfeldt

  Head of Risk & Intelligence