Wilderness Courses

Wilderness – First Responder

Wilderness First-Responder kurset er blevet den internationale guldstandard inden for medicinsk træning for de fleste guide-tjenester, udendørs uddannelsesinstitutioner, forskningsgrupper, militæret og professionelle search- and rescue teams.

Dette fem-dages intensive program følger Wilderness Medical Society’s (WFS) pensum. Kurset tilbyder en omfattende og praktisk træning, i blandt andet essentiel anatomi og fysiologi. Deltagerne får væsentlige grundlæggende færdigheder og evner til at vurdere og håndtere medicinske problemer i fjerne og ekstreme miljøer med begrænsede ressourcer, hvor potentielle evakueringsudfordringer kan opstå. Kursets mål er at udstyre deltagerne med viden og kompetencer til selvstændigt at håndtere virkelige, livstruende medicinske scenarier.

Udover basal genoplivningscertificering indeholder kurset 24 timers hands-on træning under krævende forhold i enten arktiske, bjerg, marine, ørken, jungle eller skovmiljøer. Wilderness First Responder-certifikatet forbliver gyldigt i tre år, med mulighed for at forny det gennem Bright Birds tre-dages Wilderness First Responder gen-certificeringskursus.

Kursusindhold:

Studerende skal bestå en skriftlig WFR-test og demonstrere tilstrækkelige færdigheder og viden for at fuldføre kurset.

Pensumet inkluderer, men er ikke begrænset til:

  • Generelle principper for vildmark- og redningsmedicin: Forebyggelse og identifikation af medicinske nødsituationer, passende teknologi og risikostyring.
  • Patientvurdering og nødbehandling: Hjerte-lunge-redning (CPR), basal livsstøtte og akutbehandling af anafylaksi og astma.
  • Miljømedicin: Træning i højderelateret sygdom, hypotermi og varmerelateret sygdom, frostskader og kuldeskade, lynnedslag, nedsænkning og miljøgifte.
  • Baglandets medicin: Vurdering og behandling af almindelige medicinske tilstande.
  • Muskuloskeletalt: Ustabile og stabile skader, såsom overbelastningssyndromer og dislokationer.
  • Sårhåndtering: Åbne brud, snitsår, forbrændinger og vabler.
  • Praktiske færdigheder: Spjældning, forbinding, redningstransportemballering og forberedelse af medicinsk kit.
  • Sårrensning og -undersøgelse: Vurdering af rygskade, reduktion af dislokation, CPR i en fjernindstilling samt anafylaksi og astma samt basal medicinsk viden.

Kursusvarighed:
5 dage

Pris:
Hele kurset: DKK 12.500 + moms

Lokation:
Bright Bird’s unikke faciliteter i Sandbjerg, Hørsholm.

Book a meeting:

Call us on
+45 7060 4555
or use this form.

Call us on +45 7060 4555
or use this form.